Skip to content

מים וביוב בישראל – המצב הקיים והאתגרים

מים וביוב הם חלק בלתי נפרד מחיינו היום – יומיים. אספקת מים נקיים וטיהור שפכים הם שירותים חיוניים עבור כל ישוב במדינת ישראל. עם זאת, פיתוח ותחזוקה של תשתיות מים וביוב כרוכים בהשקעה רבה.

מהו נספח מים וביוב?

נספח מים וביוב הוא מסמך הנדרש במסגרת תוכנית בניין ועיר (תב"ע). המסמך כולל תיאור וניתוח של מערכות המים והביוב הקיימות והמתוכננות בשטח התוכנית. הנספח נועד להעריך את צריכת המים ויצירת השפכים הצפויה בעקבות מימוש התוכנית הקיימת, תוך בדיקה חשובה: האם התשתיות הקיימות יכולות לספק מענק הולם ובטיחותי?
הנספח צריך לכלול המלצות לגבי החיבורים לתשתיות הקיימות, או להציג צרכים להקמת תשתיות חדשות, כל זאת על מנת לאפשר אספקת מים סדירה ופינוי שפכים יעיל ובטוח עבור האוכלוסייה שמקיימת את חייה במתחם המתוכנן.
נספח מים וביוב הוא הכלי החשוב ביותר בהבטחת פיתוח נכון של מתחמי מגורים, מתחמי תעסוקה, עבודה ומסחר תוך שמירה על בריאות הציבור וכמובן על איכות הסביבה.

מה המסמך צריך להכיל?

נספח מים וביוב צריך לכלול סקירה של מערכת המים הקיימת באתר ובסביבתו, כולל את מקורות המים, מתקנים הנדסיים רלוונטיים וקווי הולכה. כמו כן, יש צורך להציג את אומדן צריכת המים הצפויה בשטח התוכנית בהתבסס על האוכלוסייה המתוכננת להשתמש במקורות המים באופן יומי ובאופן שנתי. המערכת המוצעת תתואר באופן עקרוני, על מנת לענות על הצרכים העתידיים, לרבות החלוקה לאזורי לחץ, תחנות שאיבה, מתקני איגום וקווי הולכה. מטרת התיאור העקרוני להראות שאכן ניתן יהיה לספק את כמויות המים הנדרשות לאוכלוסייה המתכוננת להשתמש במים באופן סדיר.

הנספח צריך לכלול תיאור מפורט של מערכת הביוב שכבר קיימת בשטח התוכנית, כולל קווי ביוב, מתקני טיפול בשפכים ותחנות שאיבה. בנוסף, יש צורך להציג את אומדן כמות השפכים שצפויה להיווצר במהלך השימוש, תוך התבססות על האוכלוסייה המתוכננת בשטח המגורים, המסחר או התעסוקה. המערכת המוצעות צריכה להיות מתוארת ברמה העקרונית וצריכה לכלול בתוכה המלצות לשדרוג והרחבה של המערכת שכבר קיימת. כל זאת על מנת לעמוד ביעדי סילוק השפכים של התוכנית.

תהליכי העבודה

ההמלצות יכולות לכלול הנחת קווי ביוב חדשים שיעזרו להתמודד עם המים במקום, הקמת תחנות שאיבה ומתקני טיהור שפכים כדי למקסם את המים במקום. אם כבר קיימים באזור מתקני טיהור ותחנות שאיבה ניתן כמובן להרחיב אותם ולהמשיך להשתמש בהם. כמו כן, הנספח יתייחס לפתרון הקצה של הביוב כמו חיבורים למט"ש או הקמה של מט"ש ייעודי. בנוסף, ייבחנו חלופות לטיפול בשפכים כמו שימוש חוזר במי קולחים, הולכה של המים לסביבה חקלאית או איגום עונתי. המטרה החשובה ביותר היא להציג פתרון ישים לטיפול בשפכים עבור האוכלוסייה המתכננת להשתמש באזור.

הנספח צריך לכלול בתוכו תשריט מפורט על רקע תכנית מדידה של השטח, אשר יציג באופן ברור את מערכות המים והביוב הקיימות והמתוכננות בתחום הפרויקט. הוא צריך להציג כל סימון מדויק של קווי מים ראשיים, מתקני מים עיקריים תוך מתן תשומת לב לאזורי לחץ, בהתאם לתכנון המוצע שהוצג בנספח. קיים צורך לסמן את קווי הביוב הראשיים בשטח הפרויקט ומחוצה לו ולהציג פתרון לסילוק השפכים שנבחנו בנספח כמו שכבר ציינו. התשריט יתבסס על נתוני תמ"א 34/ ב5 ויציג את האינטגרציה עם מערכות התשית האזוריות. הצגה אזורית ברורה של מערכת המים והביוב בתשריט חיונית על מנת להמחיש את הפתרונות המוצעים בנספח ולאפשר בחינה יעילה של התכנון על ידי גורמי התכנון והרישוי.

הבחירה בעזרה הנכונה

לצוות גילגל הנדסה ניסיון עשיר ואמין הכולל הכנה מקצועית של נספחי מים וביוב עבור פרויקטים שונים ברחבי הארץ. החברה צברה ניסיון באישור נספחים במגוון רשויות מקומיות ואזוריות ומול תאגידי המים השונים. הם בעלי ניסיון בהכנה של נספחי מים וביוב לפרויקטים בסדרי גודל וייעודי קרקע משתנים, החל מפרויקטים קטנים של בנייה צמודת קרקע ועד פרויקטים גדולים של שכונות מגורים ואזורי תעסוקה ומסחר. הניסיון הרב מאפשר לחברה להתאים את הנספח לאופי האתר והפיתוח המתוכנן תוך מתן פתרונות ישימים ואופטימליים מבחינת יעילות וכמובן עלויות. גישת העבודה המקצועית של גילגל הנדסה מבטיחה הכנת נספח איכותי שיענה על כל דרישות הרשויות ויאפשר קידום יעיל של הפרויקט.